NOUVEAU : Pour le retrait de vos commandes déjà payées, ouverture d'un accès indépendant place du Maréchal Leclerc. Sonnez à la porte rouge.

Bir allame-i cihan, Stefanos Yerasimos (1942-2005)
Éditeur
Institut français d’études anatoliennes
Date de publication
Collection
IFEA/Kitap yayınevi
Langue
turc
Fiches UNIMARC
S'identifier

Bir allame-i cihan

Stefanos Yerasimos (1942-2005)

Institut français d’études anatoliennes

IFEA/Kitap yayınevi

Offres

 • AideEAN13 : 9782362450440
  • Fichier PDF, libre d'utilisation
  • Fichier EPUB, libre d'utilisation
  • Fichier Mobipocket, libre d'utilisation
  • Lecture en ligne, lecture en ligne
  17.99
Mimar, şehirci, Bizans ve Osmanlı tarihçisi, jeopolitik uzmanı, çok yönlü
araştırmacı ve düşünür Stefanos Yerasimos 29 Ocak 1942’de İstanbul’da doğdu.
İlkokulu Zapyon Rum Kız Lisesi’nde, ortaokulu Zoğrafyon Rum Erkek Lisesi’nde
okuduktan sonra, Güzel Sanatlar Akademisi’nde mimarlık öğrenimini tamamladı ve
1966’da Paris Universitesi Institut d’Urbanisme’de şehircilik okudu. 1972-2005
arası Paris VIII Üniversitesi’nde, şehircilik ve jeopolitik bölümünde asistan,
doçent ve ardından profesör olarak öğretim üyeliği yaptı. 1994-1999 arasında
İstanbul’daki Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nün müdürlüğü görevini
üstlendi, 2001-2002 ve 2003-2004 yarı yıllarında Sabancı Üniversitesi’nde
öğretim üyeliği görevinde bulundu. Otuz altı kitaba, doksandan fazla makaleye,
seksene yakın kolektif çalışmaya imza atmış olan Stefanos Yerasimos 19 Temmuz
2005’de 62 yaşında Paris’te aramızdan ayrıldı. Stefanos Yerasimos’u farklı
yapan birçok şey vardı. Bunların başında şüphesiz ufkunun genişliği ve bunun
bilimsel üretimine olan yansıması gelmekteydi. Mimarliktan tarihe,
seyahatnamelerden kent tarihine, halk efsanelerinden yemek ve mutfak tarihine,
milliyetçilikten harp tarihine kadar uzanan bu denli geniş bir yelpazede
gezinebilen başka bir tarihçi hayal etmek hemen hemen imkânsiz. Daha doğrusu,
bu genişlik ve çeşitlilikteki bir alanda faaliyet gösterip de ister istemez
yüzeysellik tuzağına düşmeyen birini düşünmek mümkün değil. Bu anlamda
Stefanos Yerasimos’u farklı kılan diğer çok önemli bir özellik, yöntem ve
analiz konusunda gösterdiği tavizsiz tutumdu. El attığı her konuda meselenin
özüne kadar inmekte, düzgün bir analitik çerçeve kurmakta, kaynakların ise
adeta posasını çıkarmakta gösterdiği kararlılık ve bu yolda harcadığı zaman ve
enerji, kendisini tanıyanların hep hayret ve gıptayla karşiladıkları bir
durumdu. Bu katmerli ilginin ve birikimin karşısında, Stefanos Yerasimos’u bir
alam, bir dönemi veya bir coğrafyayı tarif etmeyi iddia eden bir ibarenin
içine hapsetmenin ne kadar abes olacağı aşikârdı. Üretim ile geçmiş olan bu
hayata geri dönüp bakıldığında bütün bu olguların toplanabileceği ve
indirgenebileceği asgari müştereğin bilgi olduğunun farkına vardığımızda,
olabilecek en gerçekçi tarifın eski “allâme” kelimesinde gizli olduğunu
düşündük. Fransızca “savant” (bilgin) ve Türkçeye tercümesi imkânsız “érudit”
(derin bilgi sahibi) terimlerinin bir tür karışımı niteliğindeki allâme
kelimesini Osmanlıların en çok kullandıkları ve bu durumda bize daha da
manidar gelen bileşik şekliyle almayı tercih ettik: allâme-i devran, ya da
allâme-i cihan. Öyle bir allâme-i cihan ki, mirası, yazdıklarının da ötesinde,
beraber çalıştığı, dost olduğu, destek ve ilham verdiği kişilerin sadece
hatırasında değil, her yeni çalışmasında hâlâ yaşıyor. Burada toplanmış olan
yazılar, bu kişilerin özlem dolu sevgi ve saygısının içten bir ifadesidir.
S'identifier pour envoyer des commentaires.